Tuesday, 13/04/2021 - 11:50|
Trường Tiểu học Yên Lạc II - Thi đua chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam 30.4.1975 - 30.4.2021 và 131 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19.5.1890 - 19.5.2021

Một số hình ảnh chia tay Đ.c Nguyễn Thị Nhi - Nguyên Hiệu trưởng - Trường TH Yên Lạc II về nghỉ hưu